อบรม iso 9001 : 2015  หลักการ เหตุผล สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ และหลักสูตร

อบรม iso 9001 : 2015  หลักการ เหตุผล สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ และหลักสูตร

Lifestyle
อบรม iso 9001:  2015  นั้นกลุ่มเป้าหมาย ก็คือ พนักงาน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนการดำเนินงานกำกับดูแลระบบมาตรฐาน iso 9001:  2015  บทความนี้เราจะพามาดูกันว่าหลักการและเหล็กเหตุผลในการอบรม iso 9001:  2015  มีอะไรบ้าง สิ่งที่คาดว่าจะได้รับและรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรม ตามมาดูพร้อมกันเลย   หลักการและเหตุผล การประกอบธุรกิจนั้น ในปัจจุบันทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าทุกๆ ธุรกิจจะต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรง รวมถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นกว่าจากเดิมในอดีต การมอบสินค้าหรือบริการถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ทำอย่างไรถึงจะให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าสินค้าหรือบริการของธุรกิจนั้นดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน เรื่องคุณภาพคือหัวใจหลัก เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว ระบบการจัดการคุณภาพสามารถช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีด้วย iso 9001: 2015   ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกนั้นได้ให้ความสำคัญและยอมรับ เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการแข่งขันทางคุณภาพรวม ถึงความมีประสิทธิภาพในแง่ของการดำเนินการภายในองค์กรด้วยเช่นเดียวกัน สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม ISO 9001 2015 ทำให้องค์กรสามารถจัดการด้านคุณภาพได้อย่างถูกต้องและขับเคลื่อนการปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงดึงดูดการรักษาลูกค้าโดยการทำตามข้อกำหนดได้อย่างถูกวิธีมีการระบุข้อกำหนดที่สำคัญและการนำไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐาน iso 9001: 2015   ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการมีการจัดการภายในอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับองค์กรหรือธุรกิจ หลักสูตรการอบรม iso 9001: 2015     1.ขอบเขต 2.มาตรฐานอ้างอิง 3.คำศัพท์และคำนิยาม 4.บริบทองค์กร ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กรความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาขอบเขตระบบบริหารคุณภาพระบบบริหารคุณภาพขององค์กร 5.การเป็นผู้นำ การเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นการจัดทำนโยบายคุณภาพและการสื่อสารนโยบายคุณภาพบริบทความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในองค์กร 6.การวางแผน การดำเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาสวัตถุประสงค์ คุณภาพ และการวางแผนเพื่อให้บรรลุการวางแผนเปลี่ยนแปลง 7.การสนับสนุน ทรัพยากรความสามารถความตระหนักการสื่อสารเอกสารข้อมูล 8.การปฏิบัติงาน การวางแผนและการควบคุมการพิจารณาข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการควบคุมผู้ให้บริการภายนอกด้านกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และการบริการการผลิตและการบริการการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการการควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนด 9.การประเมินสมรรถนะ การติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินการตรวจติดตามภายในการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 10.การปรับปรุง การปรับปรุงทั่วไปการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ ก็คือ สาระน่ารู้เกี่ยวกับการอบรม iso 9001: 2015   หลักการและเหตุผลมีอะไรบ้าง สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมและหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรม หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆ คนได้
Read More